x

Dernek; Türk Milletinin binlerce yıllık tarihi tecrübelerden süzülüp gelen Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinin yeniden ihyası için ilim, fikir ,sanat ve hayatın tüm safhalarında Türk milletine ait değerleri esas tutarak;

a)Milli ve Manevi konularda hassasiyet sahibi,

b)Türk Devletinin üniter bir devlet olduğuna inanan, milletin ve vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan,

c)Temel insan hakları ve hürriyetlerine saygılı,

d) Hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bu sebeple kim tarafından ne ad altında yapılırsa yapılsın her türlü şiddete ve teröre karşı olan,

e) Milletimizi ve tüm insanlığı mutlu etmek isteyen nesilleri, İlmi bir düşünce etrafında toplamak ve bu amaç çerçevesinde yapılacak eğitim,sanat, kültür faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

f) Tüm bunları yaparken dünya coğrafyası üzerinde nerde bir mazlum var ise din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardıma koşmak nerede bir zalim var ise zalimliği ne adına olursa olsun karşısına dikilmek derneğin genel amacıdır.